پنج شنبه, 28 دی 1396

H.E.Ardeshir Zahedi In Club des Leader in Geneva-Switzerland

اردشیرزاهدی

دانشگاه ایالتی یوتا دراوایل سال 2015 دریک مراسم رسمی نام سفیر کبیر اردشیر زاهدی را بر یکی از تالارهای این دانشگاه خواهد گذاشت آقای زاهدی در سالهای 1940 دانشجوی این دانشگاه بود . تاکنون بسیاری از دانشگ...

ایبولا

* ایبولا بیماری مُسری بسیار خطرناکی است که با میزان مرگ ومیر بالائی همراه است . دورۀ نهفتگی یا کمون این بیماری از آغاز تا زمانی که بیمار به تخستین علائم ابتلای به آن پی می برد بین 2 تا 21 روزطول می کش...

سزارین یا رستم زائی

سزارین یا رستم زائی نوعی عمل جراحی است که جدارشکم و زهدان را برای تولد نوزاد باز می کنند. وجه تسمیه : *روایت است که چون ژولیوس سزار امپراتورروم بدین سان زاده شده است این عمل را سزارین نامیدند ولی نه...

کیش مهر

پیشگفتار مترجم گاهی از دوستان مسیحی می پرسم دین پیش از مسیحیت دراروپا چه بوده است ؟ غالباً می گویند نمی دانیم . عده ای پس از دوسه روز می گویند : پاگانیسم . درهیچ مأخذی تعریف قابل قبولی از پاگان و پاگا...

آموزش درایران باستان

هدف از تعلیم و تربیت در ایران باستان هر چه مفیدتر ساختن اعضای جامعه بوده و در این رهگذر سه گروه مسئولیت تربیت افراد را مستقیمأ احساس میکردند.نخست؛ پدر و مادر که یکی از درخواستهای آنان از خداوندگار آن ...

مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

نوشته دکتر همایون آرام بیماری قند ( دیابت بردو قسم است . نوع اول کمتر شایع ووابسته به تنسولین ( Insulin Dependent) می باشد. دراین نوع گه شروع آن پیش از سن 30 سالگی است ، غده پانکراس هورمون انسولین را...

ریاعیات علمی خیام

نوشته پروفسور صادقی - سویس-حکیم عمر خیام با کنیه ابوالفتح ، لقب غیاث الدین و شهرت الخیامی درنیشابور چشم به جهان گشود. ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن فندق درکتاب تتمه صوان الحکمه می نویسد:تاریخ...

رهی شاعر خوبی ها

نوشته کیخسروبهروزی چشمان روشن ، سیمای گیرا، قلب پُراز مهر و شعر پُرسوز عاشقانه ؛ با این صفات چهرۀ محمد حسن رهی معیری بیاد می آید. مردی که شعروموسیقی ایران چندین دهه بااو سرکرد واز اندیشه وقلب عاشقش ر...

بازشناسی ارتش ایران

سیمای ارتش ایران به عهد پهلوی درحافظه ملی درسه بُعد تمامیت ارضی ، امنیت وعمران ماندگار شده است . وتصویری که از ارتشیان درهمین دوره به جاست مشخص به سه ویژگی :خدمت ، وطن وقناعت است .***انقلاب اسلامی ارت...

نوروز درزمان ساسانیان

از: دکتر مهوش امیر مکری مراسم نوروزی در دوران ساسانیان روایت های خیام وکسروی درشرح چگونگی آغاز سال نو نزد پادشاه دراصول کلی توافق کامل دارندواین اصول کم وبیش بااندک تغییری هنوز بخشی ازرسوم نوروزی مر...

 • اردشیرزاهدی

 • ایبولا

 • سزارین یا رستم زائی

 • کیش مهر

 • آموزش درایران باستان

 • مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

 • ریاعیات علمی خیام

 • رهی شاعر خوبی ها

 • booklet

 • بازشناسی ارتش ایران

 • نوروز درزمان ساسانیان

جدیدترین عناوین

 ParsMassMedia

رسانه گروهی پارس یک سازمان غیرانتفاعی است که درسال 1991 درایالت ماساچوست آمریکا تأسیس شده است . این رسانه با تهیه برنامه های تلویزیونی آغاز بکارکردوسپس به پخش برنامه های رادیوئی درطول 24 ساعت به زبان فارسی پرداخت که هنوز هم ادامه دارد . دراین مدت کتابهائی به زبان فارسی چاپ کرده است واکنون به انتشار نشریه آزادی مشغول است . چنانچه به اطلاعات بیشتری درمورد سازمان ما نیازدارید با ما تماس بگیرید

فرهنگ

نوروز درزمان ساسانیان

نوروز درزمان ساسانیان

از: دکتر مهوش امیر مکری مراسم نوروزی در دوران ساسانیان روایت های خیام وکسروی درشرح چگونگی آغاز سال نو نزد پادشاه دراصول کلی توافق کامل دارندواین اصول کم وبیش بااندک تغییری هنوز...

کیش مهر

کیش مهر

پیشگفتار مترجم گاهی از دوستان مسیحی می پرسم دین پیش از مسیحیت دراروپا چه بوده است ؟ غالباً می گویند نمی دانیم . عده ای پس از دوسه روز می...

ادبیات

رهی شاعر خوبی ها

رهی شاعر خوبی ها

نوشته کیخسروبهروزی چشمان روشن ، سیمای گیرا، قلب پُراز مهر و شعر پُرسوز عاشقانه ؛ با این صفات چهرۀ محمد حسن رهی معیری بیاد می آید. مردی که شعروموسیقی ایران چندین...

ریاعیات علمی خیام

ریاعیات علمی خیام

نوشته پروفسور صادقی - سویس-حکیم عمر خیام با کنیه ابوالفتح ، لقب غیاث الدین و شهرت الخیامی درنیشابور چشم به جهان گشود. ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن...

سیاست و جامعه

بازشناسی ارتش ایران

بازشناسی ارتش ایران

سیمای ارتش ایران به عهد پهلوی درحافظه ملی درسه بُعد تمامیت ارضی ، امنیت وعمران ماندگار شده است . وتصویری که از ارتشیان درهمین دوره به جاست مشخص به سه...

علم و تکنولوژی

مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

نوشته دکتر همایون آرام بیماری قند ( دیابت بردو قسم است . نوع اول کمتر شایع ووابسته به تنسولین ( Insulin Dependent) می باشد. دراین نوع گه شروع آن پیش از...

ایبولا

ایبولا

* ایبولا بیماری مُسری بسیار خطرناکی است که با میزان مرگ ومیر بالائی همراه است . دورۀ نهفتگی یا کمون این بیماری از آغاز تا زمانی که بیمار به تخستین...