جمعه, 04 بهمن 1398

H.E.Ardeshir Zahedi In Club des Leader in Geneva-Switzerland

فُرم اشتراک

برای عضویت وپرداخت حق اشتراک لطفا باتلفن ۵۱۹۰-۷۶۹-۷۸۱ تماس بگیرید ویا به آدرس ما ایمیل بزنید: Azadi [at] parsmassmedia.org

آموزش درایران باستان

هدف از تعلیم و تربیت در ایران باستان هر چه مفیدتر ساختن اعضای جامعه بوده و در این رهگذر سه گروه مسئولیت تربیت افراد را مستقیمأ احساس میکردند.نخست؛ پدر و مادر که یکی از درخواستهای آنان از خداوندگار آن ...

مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

نوشته دکتر همایون آرام بیماری قند ( دیابت بردو قسم است . نوع اول کمتر شایع ووابسته به تنسولین ( Insulin Dependent) می باشد. دراین نوع گه شروع آن پیش از سن 30 سالگی است ، غده پانکراس هورمون انسولین را...

ریاعیات علمی خیام

نوشته پروفسور صادقی - سویس-حکیم عمر خیام با کنیه ابوالفتح ، لقب غیاث الدین و شهرت الخیامی درنیشابور چشم به جهان گشود. ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن فندق درکتاب تتمه صوان الحکمه می نویسد:تاریخ...

رهی شاعر خوبی ها

نوشته کیخسروبهروزی چشمان روشن ، سیمای گیرا، قلب پُراز مهر و شعر پُرسوز عاشقانه ؛ با این صفات چهرۀ محمد حسن رهی معیری بیاد می آید. مردی که شعروموسیقی ایران چندین دهه بااو سرکرد واز اندیشه وقلب عاشقش ر...

نوروز درزمان ساسانیان

از: دکتر مهوش امیر مکری مراسم نوروزی در دوران ساسانیان روایت های خیام وکسروی درشرح چگونگی آغاز سال نو نزد پادشاه دراصول کلی توافق کامل دارندواین اصول کم وبیش بااندک تغییری هنوز بخشی ازرسوم نوروزی مر...

تحویل سال

لحظه‭ ‬ي‭ ‬تحويل‭ ‬سال‭ ‬1399‭ ‬خورشيدي‭  ‬به‭ ‬افق‭ ‬تهران‭ ساعت ۷ و ۱۹ دقيقه و ۳۷ ثانيه صبح روز جمعه 1 فروردین ۱۳۹۹ هجری شمسی in NEW YORKThursday, March 19th 2020, 11:49:37 pm  

Yemen

مروری بر کتاب یمن   هرروز‭ ‬صدها‭ ‬خبر‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬گير‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬شنويم‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬مارا‭ ‬ناراحت‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬خوشحال‭ .‬گاهي‭ ‬نيز‭ ‬خبرهايي‭ ‬مي‭ ‬شنويم‭ ‬ويا‭ ‬مي‭ ‬خواني...

  • فُرم اشتراک

  • آموزش درایران باستان

  • مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

  • ریاعیات علمی خیام

  • رهی شاعر خوبی ها

  • booklet

  • نوروز درزمان ساسانیان

  • تحویل سال

  • Yemen

جدیدترین عناوین

 ParsMassMedia

رسانه گروهی پارس یک سازمان غیرانتفاعی است که درسال 1991 درایالت ماساچوست آمریکا تأسیس شده است . این رسانه با تهیه برنامه های تلویزیونی آغاز بکارکردوسپس به پخش برنامه های رادیوئی درطول 24 ساعت به زبان فارسی پرداخت که هنوز هم ادامه دارد . دراین مدت کتابهائی به زبان فارسی چاپ کرده است واکنون به انتشار نشریه آزادی مشغول است . چنانچه به اطلاعات بیشتری درمورد سازمان ما نیازدارید با ما تماس بگیرید

فرهنگ

تحویل سال

تحویل سال

لحظه‭ ‬ي‭ ‬تحويل‭ ‬سال‭ ‬1399‭ ‬خورشيدي‭ ‬به‭ ‬افق‭ ‬تهران‭ ساعت ۷ و ۱۹ دقيقه و ۳۷ ثانيه صبح روز جمعه 1 فروردین ۱۳۹۹ هجری شمسی in NEW YORKThursday, March 19th 2020, 11:49:37...

نوروز درزمان ساسانیان

نوروز درزمان ساسانیان

از: دکتر مهوش امیر مکری مراسم نوروزی در دوران ساسانیان روایت های خیام وکسروی درشرح چگونگی آغاز سال نو نزد پادشاه دراصول کلی توافق کامل دارندواین اصول کم وبیش بااندک تغییری هنوز...

ادبیات

رهی شاعر خوبی ها

رهی شاعر خوبی ها

نوشته کیخسروبهروزی چشمان روشن ، سیمای گیرا، قلب پُراز مهر و شعر پُرسوز عاشقانه ؛ با این صفات چهرۀ محمد حسن رهی معیری بیاد می آید. مردی که شعروموسیقی ایران چندین...

ریاعیات علمی  خیام

ریاعیات علمی خیام

نوشته پروفسور صادقی - سویس-حکیم عمر خیام با کنیه ابوالفتح ، لقب غیاث الدین و شهرت الخیامی درنیشابور چشم به جهان گشود. ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن...

سیاست و جامعه

Yemen

Yemen

مروری بر کتاب یمن هرروز‭ ‬صدها‭ ‬خبر‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬گير‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬شنويم‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬مارا‭ ‬ناراحت‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬خوشحال‭ .‬گاهي‭ ‬نيز‭ ‬خبرهايي‭ ‬مي‭ ‬شنويم‭ ‬ويا‭...

علم و تکنولوژی

مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

نوشته دکتر همایون آرام بیماری قند ( دیابت بردو قسم است . نوع اول کمتر شایع ووابسته به تنسولین ( Insulin Dependent) می باشد. دراین نوع گه شروع آن پیش از...

فُرم اشتراک

فُرم اشتراک

برای عضویت وپرداخت حق اشتراک لطفا باتلفن ۵۱۹۰-۷۶۹-۷۸۱ تماس بگیرید ویا به آدرس ما ایمیل بزنید: Azadi [at] parsmassmedia.org