ماهنامه آزادی

اجتماعی ، ادبی و هنری

ماهنامه آزادی تنها مجله فارسی زبان خارج از کشور می باشد که بصورت تمام رنگی و بدون آگهی منتشر می شود. این مجله فقط ازطریق اشتراک قابل دسترس است و تک فروشی ندارد.

single image

آخرین شماره

دریافت / Download

سال 2020
Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 120 3.75 MB 2020-01-30 19:54:38
An Adobe Acrobat file 121 4.92 MB 2020-02-15 15:16:47
An Adobe Acrobat file 122 3.59 MB 2020-05-22 14:21:53
An Adobe Acrobat file 123 2.75 MB 2020-05-22 14:22:43
An Adobe Acrobat file 124 2.48 MB 2020-05-22 14:23:17
An Adobe Acrobat file 125 2.42 MB 2020-07-04 13:25:26
An Adobe Acrobat file 126 3.34 MB 2020-08-04 14:08:55
An Adobe Acrobat file 127 3.51 MB 2020-09-01 15:41:25
An Adobe Acrobat file 128 3.92 MB 2020-10-05 14:54:22
An Adobe Acrobat file 129 2.8 MB 2020-10-31 17:50:43

درباره ما

رسانه گروهی پارس  سازمانی غیرانتفاعی است که درسال ۱۹۹۱ درایالت ماساچوست آمریکا تأسیس شده است . این رسانه فعالیت خود را با تهیه برنامه های تلویزیونی آغاز نمود و پس از یک سال ، پخش برنامه های رادیویی ۲۴ ساعته را شروع کرد که به مدت ۲۷ سال ادامه یافت. با تعطیل شدن رادیو در ادامه به انتشار مجله آزادی پرداخت که از ۲۰۱۰ تا کنون ادامه یافته است.از دیگر فعالیت های رسانه گروهی پارس چاپ کتاب به زبان فارسی می باشد.

.Pars Mass Media © 2020 All Rights Reserved