جمعه, 04 بهمن 1398

تازه ها

  • Yemen
    مروری بر کتاب یمن   هرروز‭ ‬صدها‭ ‬خبر‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬گير‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬شنويم‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬مارا‭ ‬ناراحت‭ ‬مي‭…
  • تحویل سال
    لحظه‭ ‬ي‭ ‬تحويل‭ ‬سال‭ ‬1399‭ ‬خورشيدي‭  ‬به‭ ‬افق‭ ‬تهران‭ ساعت ۷ و ۱۹ دقيقه و ۳۷ ثانيه صبح روز جمعه…
  • نوروز درزمان ساسانیان
    نوروز درزمان ساسانیان از: دکتر مهوش امیر مکری مراسم نوروزی در دوران ساسانیان روایت های خیام وکسروی درشرح چگونگی آغاز سال نو نزد…
  • booklet

 

 

 

 

نشریه آزادی

 

 

 شماره ۱۲۰ نشریه آزادی در اول بهمن ماه13۹۸ منتشرشده ودر 15 بهمن ماه ۱۳۹۸ برروی سایت قابل دسترسی است

 

 

 

 

فلش پلیر رایگان را از اینجا دانلود کنید  

 

 

2020

آرشیو سال 2020

Filename Size Date & Time

2019

آرشیو سال 2019

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 109.pdf 4 MB 2019-03-17 18:30:13
An Adobe Acrobat file 110 .pdf 5.3 MB 2019-04-03 18:08:27
A flash SWF file 111 .swf 3.3 MB 2019-04-30 21:09:24
An Adobe Acrobat file 111 .pdf 3.53 MB 2019-04-30 21:09:10
A flash SWF file 112 .swf 13.25 MB 2019-06-02 17:10:14
An Adobe Acrobat file 112 .pdf 3.75 MB 2019-06-02 17:10:02
A flash SWF file 113 .swf 12.32 MB 2019-06-26 12:05:05
An Adobe Acrobat file 113 .pdf 3.04 MB 2019-06-26 12:04:24
A flash SWF file 114 .swf 14.29 MB 2019-08-03 00:48:32
An Adobe Acrobat file 114 .pdf 3.43 MB 2019-08-03 00:48:15
A flash SWF file 115.swf 12.51 MB 2019-09-04 01:28:53
An Adobe Acrobat file 115.pdf 3.39 MB 2019-09-04 01:28:31
A flash SWF file 116.swf 11.53 MB 2019-10-04 13:11:24
An Adobe Acrobat file 116.pdf 3.5 MB 2019-10-04 13:11:14
A flash SWF file 117.swf 10.88 MB 2019-11-01 13:33:22
An Adobe Acrobat file 117.pdf 3.76 MB 2019-11-01 13:28:47
A flash SWF file 118.swf 11.25 MB 2019-11-19 14:20:31
An Adobe Acrobat file 118.pdf 4.15 MB 2019-11-19 14:19:23
An Adobe Acrobat file 119.pdf 3.2 MB 2019-12-24 18:29:31

2018

آرشیو سال 2018

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 96.pdf 3.5 MB 2018-01-29 18:52:13
A flash SWF file 96.swf 3.8 MB 2018-01-29 18:57:39
An Adobe Acrobat file 97.pdf 3.01 MB 2018-03-03 20:00:45
A flash SWF file 97.swf 12.39 MB 2018-03-03 20:01:00
An Adobe Acrobat file 98.pdf 3.82 MB 2018-04-05 00:11:16
A flash SWF file 98.swf 17.33 MB 2018-04-05 00:11:36
A flash SWF file 99.swf 24.71 MB 2018-04-28 16:00:40
An Adobe Acrobat file 99.pdf 3.88 MB 2018-04-28 16:00:23
An Adobe Acrobat file 100.pdf 4.38 MB 2018-05-31 22:27:11
A flash SWF file 100.swf 18.85 MB 2018-05-31 22:27:31
An Adobe Acrobat file 101.pdf 3.49 MB 2018-07-07 23:46:56
A flash SWF file 101a.swf 18.85 MB 2018-07-07 23:47:43
A flash SWF file 102.swf 12.96 MB 2018-08-05 14:50:20
An Adobe Acrobat file 102.pdf 3.8 MB 2018-08-05 14:37:01
A flash SWF file 103.swf 27.09 MB 2018-09-04 17:34:33
An Adobe Acrobat file 103.pdf 5.11 MB 2018-09-04 17:22:51
A flash SWF file 104.swf 21.9 MB 2018-10-05 01:34:52
An Adobe Acrobat file 104.pdf 4.12 MB 2018-10-05 01:28:42
An Adobe Acrobat file 105.pdf 3.7 MB 2018-11-05 17:56:13
A flash SWF file 105.swf 20.43 MB 2018-11-05 17:56:47
An Adobe Acrobat file 106.pdf 3.89 MB 2018-12-02 21:17:08
A flash SWF file 106.swf 18.86 MB 2018-12-02 21:13:09
An Adobe Acrobat file 107 .pdf 3.76 MB 2019-01-05 02:55:23
A flash SWF file 107 .swf 18.84 MB 2019-01-05 02:56:26
An Adobe Acrobat file 108.pdf 3.26 MB 2019-02-08 20:31:05

2017

آرشیو سال 2017

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 84.pdf 3.09 MB 2017-02-03 23:11:25
A flash SWF file 84p.swf 22.68 MB 2017-02-03 23:15:52
A flash SWF file 85.swf 23.52 MB 2017-03-05 16:39:31
An Adobe Acrobat file 85.pdf 3.49 MB 2017-03-05 16:39:56
An Adobe Acrobat file 86.pdf 3.65 MB 2017-03-29 13:17:15
An Adobe Acrobat file 87.pdf 3.4 MB 2017-05-05 01:53:27
A flash SWF file 87.swf 21.18 MB 2017-05-05 01:53:13
A flash SWF file 88.swf 17.8 MB 2017-06-05 03:27:53
An Adobe Acrobat file 88.pdf 3.71 MB 2017-06-05 03:29:10
An Adobe Acrobat file 89.pdf 3.54 MB 2017-07-05 23:21:56
An Adobe Acrobat file 90.pdf 3.35 MB 2017-07-31 07:55:54
A flash SWF file 90.swf 14.7 MB 2017-07-31 07:55:35
An Adobe Acrobat file 91.pdf 3.24 MB 2017-09-02 15:34:16
A flash SWF file 92.swf 15.7 MB 2017-10-04 23:43:24
An Adobe Acrobat file 92.pdf 3.87 MB 2017-10-04 23:43:09
An Adobe Acrobat file 93.pdf 3.73 MB 2017-11-04 23:09:06
An Adobe Acrobat file 94.pdf 3.26 MB 2017-12-04 18:32:24
A flash SWF file 95.swf 12.03 MB 2018-01-01 16:12:52
An Adobe Acrobat file 95.pdf 3.78 MB 2018-01-01 16:12:35

2016

آرشیو سال 2016

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 73.pdf 4.33 MB 2016-03-02 20:51:53
A flash SWF file 73.swf 11.57 MB 2016-03-02 20:52:06
A flash SWF file 74.swf 12.3 MB 2016-04-05 13:34:07
An Adobe Acrobat file 74.pdf 4.06 MB 2016-04-05 13:34:34
A flash SWF file 75.swf 13.49 MB 2016-05-08 21:33:14
An Adobe Acrobat file 75.pdf 3.24 MB 2016-05-08 21:32:57
A flash SWF file 76.swf 11.33 MB 2016-06-04 18:47:01
An Adobe Acrobat file 76.pdf 3.07 MB 2016-06-04 18:47:11
A flash SWF file 77.swf 10.87 MB 2016-07-07 13:43:09
An Adobe Acrobat file 77.pdf 3.64 MB 2016-07-07 13:42:55
A flash SWF file 78.swf 10.92 MB 2016-07-28 19:26:10
An Adobe Acrobat file 78.pdf 3.34 MB 2016-07-28 19:25:52
An Adobe Acrobat file 79.pdf 4.57 MB 2016-09-06 14:45:17
A flash SWF file 79.swf 10.58 MB 2016-09-06 14:44:02
A flash SWF file 80.swf 16.72 MB 2016-10-05 21:45:17
An Adobe Acrobat file 80 .pdf 4.08 MB 2016-10-05 21:47:58
A flash SWF file 81.swf 8.92 MB 2016-11-06 15:00:52
An Adobe Acrobat file 81.pdf 3.62 MB 2016-11-06 15:00:40
An Adobe Acrobat file 82.pdf 3.42 MB 2016-12-07 17:38:16
A flash SWF file 82.swf 11.79 MB 2016-12-07 17:38:28
A flash SWF file 83.swf 23.11 MB 2017-01-01 23:43:18
An Adobe Acrobat file 83.pdf 3.15 MB 2017-01-01 23:43:30

2015

 آرشیو سال 2015

Filename Size Date & Time
A flash SWF file 60.swf 10.94 MB 2015-11-06 23:42:28
An Adobe Acrobat file 60.pdf 3.02 MB 2015-11-06 23:39:38
A flash SWF file 61.swf 10.99 MB 2015-11-06 23:43:40
An Adobe Acrobat file 61.pdf 4.07 MB 2015-03-09 19:12:14
A flash SWF file 62.swf 10.54 MB 2015-11-06 23:45:32
An Adobe Acrobat file 62.pdf 3.18 MB 2015-11-06 23:45:17
An Adobe Acrobat file 63.pdf 3.66 MB 2015-11-06 23:47:44
A flash SWF file 63.swf 11.65 MB 2015-05-05 16:24:31
An Adobe Acrobat file 64.pdf 3.38 MB 2015-11-06 23:49:13
A flash SWF file 64.swf 11.68 MB 2015-11-06 23:50:09
An Adobe Acrobat file 65.pdf 3.18 MB 2015-11-06 23:51:58
A flash SWF file 65.swf 11.52 MB 2015-11-06 23:51:49
A flash SWF file 66.swf 11.57 MB 2015-11-06 23:53:42
An Adobe Acrobat file 66.pdf 3.56 MB 2015-08-04 23:39:43
A flash SWF file 67.swf 11.53 MB 2015-09-06 14:23:32
An Adobe Acrobat file 67.pdf 3.65 MB 2015-11-06 23:55:09
A flash SWF file 68.swf 11.65 MB 2015-11-06 23:56:47
An Adobe Acrobat file 68.pdf 3.57 MB 2015-11-06 23:56:35
A flash SWF file 69.swf 11.43 MB 2015-11-06 23:34:33
An Adobe Acrobat file 69.pdf 3.65 MB 2015-11-06 23:37:05
A flash SWF file 70.swf 11.65 MB 2015-12-06 21:02:26
An Adobe Acrobat file 70.pdf 3.36 MB 2015-12-06 20:59:09
A flash SWF file 71.swf 12.35 MB 2016-01-06 00:35:02
An Adobe Acrobat file 71.pdf 3.52 MB 2016-01-06 00:29:27
An Adobe Acrobat file 72.pdf 4.13 MB 2016-02-05 22:22:43
A flash SWF file 72.swf 11.67 MB 2016-02-05 22:22:57
An Adobe Acrobat file zahedi-leader-club.pdf 9.36 MB 2015-12-28 21:24:55
 

2014

آرشیو سال 2014

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 48.pdf 52.84 MB 2014-02-06 00:33:22
An Adobe Acrobat file 49.pdf 184.2 MB 2015-11-07 00:01:40
A flash SWF file 49.swf 5.27 MB 2014-03-08 16:22:32
A flash SWF file 50.swf 9.58 MB 2015-11-07 00:01:50
An Adobe Acrobat file 50.pdf 3.48 MB 2015-11-07 00:01:24
An Adobe Acrobat file 51.pdf 29.91 MB 2015-11-07 00:05:49
A flash SWF file 51.swf 9.61 MB 2015-11-07 00:06:11
An Adobe Acrobat file 52.pdf 2.63 MB 2014-06-02 23:50:20
A flash SWF file 52.swf 7.63 MB 2014-06-02 23:59:31
A flash SWF file 53.swf 9.49 MB 2014-07-06 19:05:15
An Adobe Acrobat file 53.pdf 3.05 MB 2014-07-06 19:04:29
A flash SWF file 54.swf 9.81 MB 2014-08-06 01:36:36
An Adobe Acrobat file 54.pdf 2.9 MB 2014-08-06 01:36:58
An Adobe Acrobat file 55.pdf 12.75 MB 2014-09-08 16:34:56
A flash SWF file 55.swf 10.63 MB 2014-09-08 16:38:03
An Adobe Acrobat file 56.pdf 2.67 MB 2014-10-04 15:59:01
A flash SWF file 56.swf 11.65 MB 2014-10-04 15:58:25
An Adobe Acrobat file 57.pdf 2.38 MB 2014-11-05 15:58:42
A flash SWF file 57.swf 11.4 MB 2014-11-05 15:58:25
A flash SWF file 58.swf 7.89 MB 2014-12-05 18:30:16
An Adobe Acrobat file 58.pdf 2.71 MB 2014-12-05 18:29:14
A flash SWF file 59.swf 7.5 MB 2015-01-06 00:41:26
An Adobe Acrobat file 59.pdf 2.75 MB 2015-01-06 00:40:54

2013

آرشیو سال 2013

Filename Size Date & Time
A flash SWF file #43 in Flash.swf 5.08 MB 2013-09-07 22:02:41
An Adobe Acrobat file 36.pdf 75.51 MB 2013-01-30 03:19:41
A flash SWF file 36in flash.swf 1.39 MB 2013-02-24 02:21:43
A flash SWF file 37.swf 1.67 MB 2013-02-24 02:15:41
An Adobe Acrobat file 37.pdf 33.55 MB 2013-03-06 01:09:01
An Adobe Acrobat file 38.pdf 2.03 MB 2013-04-04 20:27:30
An Adobe Acrobat file 39.pdf 23.91 MB 2013-05-07 12:26:28
A flash SWF file 39 in flash.swf 1.55 MB 2013-05-07 13:01:20
An Adobe Acrobat file 40.pdf 8.6 MB 2013-06-08 12:19:54
A flash SWF file 40in flash.swf 1.36 MB 2013-06-16 16:38:20
An Adobe Acrobat file 41.pdf 20.55 MB 2013-07-03 23:45:25
An Adobe Acrobat file 42.pdf 2.45 MB 2013-08-14 16:06:53
A flash SWF file 42inflash.swf 2.38 MB 2013-08-14 16:45:14
An Adobe Acrobat file 43.pdf 45.06 MB 2015-11-07 00:36:54
An Adobe Acrobat file 44.pdf 4.12 MB 2013-10-11 23:04:09
A flash SWF file 45.swf 2.1 MB 2013-11-06 17:51:44
An Adobe Acrobat file 45.pdf 11.4 MB 2013-11-06 17:24:10
An Adobe Acrobat file 46.pdf 3.15 MB 2013-12-10 22:34:23
A flash SWF file 46.swf 1.72 MB 2013-12-10 22:34:37
An Adobe Acrobat file 47.pdf 10.49 MB 2014-01-05 21:50:56
An Adobe Acrobat file 48.pdf 52.84 MB 2014-02-06 00:47:42

2012

آرشیو سال 2012

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 24.pdf 2.44 MB 2012-01-23 20:53:58
An Adobe Acrobat file 25.pdf 7.36 MB 2012-02-29 02:34:05
An Adobe Acrobat file 26.pdf 8.13 MB 2012-04-04 17:47:39
An Adobe Acrobat file 27.pdf 8.52 MB 2012-05-06 21:42:35
An Adobe Acrobat file 28.pdf 8.06 MB 2012-06-04 16:00:00
An Adobe Acrobat file 29.pdf 14.13 MB 2012-07-06 10:19:20
An Adobe Acrobat file 30.pdf 11.41 MB 2012-08-06 00:08:50
A flash SWF file 30 inFlash file .swf 1.4 MB 2012-07-23 16:31:03
An Adobe Acrobat file 31.pdf 9.3 MB 2012-09-02 18:16:53
A flash SWF file 31in flash.swf 1.56 MB 2012-09-02 21:31:29
An Adobe Acrobat file 32.pdf 13.37 MB 2012-10-04 16:01:48
A flash SWF file 32 in flash.swf 1.95 MB 2012-10-04 16:03:25
An Adobe Acrobat file 33 (2).pdf 15.35 MB 2012-11-02 21:29:52
A flash SWF file 33 in flash.swf 2.14 MB 2012-11-02 22:49:16
An Adobe Acrobat file 34.pdf 10.84 MB 2012-12-07 02:41:40
A flash SWF file 34in flash.swf 2.02 MB 2012-12-10 02:59:23
An Adobe Acrobat file 35.pdf 71.86 MB 2013-01-01 16:45:09
A flash SWF file 35inflash.swf 1.57 MB 2013-05-07 13:16:01

 

2011

آرشیو سال 2011

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 12.pdf 12.03 MB 2011-09-30 18:13:17
An Adobe Acrobat file 13.pdf 21.25 MB 2011-09-30 18:13:05
An Adobe Acrobat file 14.pdf 23.25 MB 2011-09-30 18:14:31
An Adobe Acrobat file 15.pdf 40.43 MB 2011-09-30 18:43:36
An Adobe Acrobat file 16.pdf 33.77 MB 2011-09-30 18:13:33
An Adobe Acrobat file 17.pdf 32.84 MB 2011-09-30 18:13:49
An Adobe Acrobat file 18.pdf 35.74 MB 2011-09-30 18:13:59
An Adobe Acrobat file 19.pdf 63.14 MB 2011-09-30 18:14:23
An Adobe Acrobat file 20.pdf 61.93 MB 2011-10-05 02:02:18
An Adobe Acrobat file 21.pdf 17.21 MB 2011-11-08 13:29:45
An Adobe Acrobat file 22.pdf 11.05 MB 2011-12-16 18:49:28
An Adobe Acrobat file 23.pdf 14.4 MB 2012-01-06 15:06:22

2010

آرشیو سال 2010

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 01.pdf 3.72 MB 2015-11-08 14:50:52
A flash SWF file 01.swf 10.34 MB 2015-11-08 14:51:05
A flash SWF file 02.swf 11.12 MB 2015-11-08 14:51:31
An Adobe Acrobat file 02.pdf 2.65 MB 2015-11-08 14:51:18
An Adobe Acrobat file 03.pdf 26.47 MB 2011-09-30 18:14:45
An Adobe Acrobat file 04.pdf 32.83 MB 2011-09-30 18:14:52
An Adobe Acrobat file 05.pdf 7.16 MB 2011-09-30 18:14:58
An Adobe Acrobat file 06.pdf 11.92 MB 2011-09-30 18:15:00
An Adobe Acrobat file 07.pdf 16.85 MB 2011-09-30 18:15:17
An Adobe Acrobat file 08.pdf 12.47 MB 2011-09-30 18:15:13
An Adobe Acrobat file 09.pdf 19.77 MB 2011-09-30 18:15:29
An Adobe Acrobat file 10.pdf 8.86 MB 2011-09-30 18:13:08
An Adobe Acrobat file 11.pdf 10.46 MB 2011-09-30 18:13:15