ماهنامه آزادی

اجتماعی ، ادبی و هنری

ماهنامه آزادی تنها مجله فارسی زبان خارج از کشور می باشد که بصورت تمام رنگی و بدون آگهی منتشر می شود. این مجله فقط ازطریق اشتراک قابل دسترس است و تک فروشی ندارد.

single image

آخرین شماره

دریافت / Download

سال 2021
Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 132 3.11 MB 2021-02-02 23:36:04
An Adobe Acrobat file 133 3.38 MB 2021-02-25 17:48:42
An Adobe Acrobat file 134 3.35 MB 2021-04-01 21:19:14
An Adobe Acrobat file 135 2.83 MB 2021-05-06 21:52:34
An Adobe Acrobat file 136 3.15 MB 2021-06-02 15:54:30
An Adobe Acrobat file 137 2.54 MB 2021-07-16 18:25:21
An Adobe Acrobat file 138 2.84 MB 2021-07-16 18:24:43
An Adobe Acrobat file 139 2.85 MB 2021-09-04 19:01:52
An Adobe Acrobat file 140 2.73 MB 2021-10-04 19:19:42
An Adobe Acrobat file 141 2.57 MB 2021-11-02 16:13:23

درباره ما

رسانه گروهی پارس  سازمانی غیرانتفاعی است که درسال ۱۹۹۱ درایالت ماساچوست آمریکا تأسیس شده است . این رسانه فعالیت خود را با تهیه برنامه های تلویزیونی آغاز نمود و پس از یک سال ، پخش برنامه های رادیویی ۲۴ ساعته را شروع کرد که به مدت ۲۷ سال ادامه یافت. با تعطیل شدن رادیو در ادامه به انتشار مجله آزادی پرداخت که از ۲۰۱۰ تا کنون ادامه یافته است.از دیگر فعالیت های رسانه گروهی پارس چاپ کتاب به زبان فارسی می باشد.

.Pars Mass Media © 2021 All Rights Reserved