ماهنامه آزادی

اجتماعی ، ادبی و هنری

ماهنامه آزادی تنها مجله فارسی زبان خارج از کشور می باشد که بصورت تمام رنگی و بدون آگهی منتشر می شود. این مجله فقط ازطریق اشتراک قابل دسترس است و تک فروشی ندارد.

single image

آخرین شماره

سال 2020

با آثاری از:  * دکتر  همایون آرام * م.ع.آشنا * ناصرامینی  * دکتر طلعت بصاری*کیخسروبهروزی * زنده یاد جهانگیر پارساخو* مرتضی پاریزی* بهمن چهاردهی * * مجیدزندیه * تیمور شهابی*دکتر محمدعلی صوتی *عبدالرحیم طالبوف * دکتر سیمین ملک افضلی * پروفسور کاظم ودیعی  * ک. هومان * غزاله یزدی

درباره ما

رسانه گروهی پارس  سازمانی غیرانتفاعی است که درسال ۱۹۹۱ درایالت ماساچوست آمریکا تأسیس شده است . این رسانه فعالیت خود را با تهیه برنامه های تلویزیونی آغاز نمود و پس از یک سال ، پخش برنامه های رادیویی ۲۴ ساعته را شروع کرد که به مدت ۲۷ سال ادامه یافت. با تعطیل شدن رادیو در ادامه به انتشار مجله آزادی پرداخت که از ۲۰۱۰ تا کنون ادامه یافته است.از دیگر فعالیت های رسانه گروهی پارس چاپ کتاب به زبان فارسی می باشد.

.Pars Mass Media © 2020 All Rights Reserved