پنج شنبه, 01 فروردين 1398

تحویل سال

منتشرشده در فرهنگ

لحظه‭ ‬ي‭ ‬تحويل‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬خورشيدي‭  ‬به‭ ‬افق‭ ‬تهران‭ ‬سه‭ ‬شنبه‭ ‬29‭     ‬  ‬اسفند‭ ‬1396‭ ‬هجري‭ ‬شمسي‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬2‭ ‬رجب‭ ‬1439‭ ‬هجري‭ ‬قمري

و‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬2018‭ ‬ميلادي‭ ‬ساعت‭ ‬7‭ ‬و‭ ‬45‭ ‬دقيقه‭ ‬و‭ ‬19‭ ‬ثانيه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬شرق‭ ‬آمريكا‭ ‬ساعت‭ ‬12‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬دقيقه‭ ‬و19‭ ‬ثانيه‭  ‬بعدازظهر‭ ‬همانروزوبوقت‭ ‬غرب‭ ‬آمريكا‭ ‬ساعت‭ ‬9و15‭ ‬دقيقه‭ ‬و‭ ‬19‭ ‬ثانيه‭  ‬بامدادسه‭ ‬شنبه‭ ‬20‭ ‬مارس2018‭ ‬ميلادي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬اروپاي‭ ‬مركزي‭  ‬ساعت‭ ‬5‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬دقيقه‭ ‬و19‭ ‬ثانيه‭ ‬بعدازظهر‭ ‬سه‭ ‬شنبه‭  ‬است‭.‬

خواندن 958 دفعه