جمعه, 24 آذر 1396

رهی شاعر خوبی ها

منتشرشده در ادبیات
پنج شنبه, 16 بهمن 1393 12:16
نوشته کیخسروبهروزی چشمان روشن ، سیمای گیرا، قلب پُراز مهر و شعر پُرسوز عاشقانه ؛ با این صفات چهرۀ محمد حسن رهی معیری بیاد می آید. مردی که شعروموسیقی ایران چندین دهه بااو سرکرد واز اندیشه وقلب عاشقش رنگ گرفت .
در 1288 خورشیدی ، درواپسین دهه حکومت قاجار ، درخانواده ای از نجیب زادگان آن روز، درپایتخت، پسری زاده شد. او درخانه ای به دنیا آمد که در...

ریاعیات علمی خیام

منتشرشده در ادبیات
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 12:35
نوشته پروفسور صادقی - سویس
-حکیم عمر خیام با کنیه ابوالفتح ، لقب غیاث الدین و شهرت الخیامی درنیشابور چشم به جهان گشود. ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن فندق درکتاب تتمه صوان الحکمه می نویسد:
تاریخ تولد خیام دربرج جوزاست، روز هشتم. آن گاه که عُطارد درشانزدهمین درجه ودرحال تثلیث روبه خورشید داشت ... دکتر ایرج ملکپور ، استاد نجوم دردان...

مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

منتشرشده در علم و تکنولوژی
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 08:08
نوشته دکتر همایون آرام بیماری قند ( دیابت بردو قسم است . نوع اول کمتر شایع ووابسته به تنسولین ( Insulin Dependent) می باشد. دراین نوع گه شروع آن پیش از سن 30 سالگی است ، غده پانکراس هورمون انسولین را به مقدار کافی نمی سازد . نوع دوم غیروابسته به انسولین بوده وبه تقریب 90 درصد بقیه موارد دیابت را تشکیل می دهد و معمولاً دربالغین پس از سن 40 سالگی رخ...

آموزش درایران باستان

منتشرشده در فرهنگ
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 08:07
هدف از تعلیم و تربیت در ایران باستان هر چه مفیدتر ساختن اعضای جامعه بوده و در این رهگذر سه گروه مسئولیت تربیت افراد را مستقیمأ احساس میکردند.
نخست؛ پدر و مادر که یکی از درخواستهای آنان از خداوندگار آن بود که به آنان استطاعت تربیت فرزند شایسته را عطا کند. پس از خانواده بزرگان و پیشوایان مذهبی نیز به حکم مسئولیت مذهبی خویش آموزش و پرورش را بخشی ...

سزارین یا رستم زائی

منتشرشده در علم و تکنولوژی
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 00:00
سزارین یا رستم زائی نوعی عمل جراحی است که جدارشکم و زهدان را برای تولد نوزاد باز می کنند. وجه تسمیه : *روایت است که چون ژولیوس سزار امپراتورروم بدین سان زاده شده است این عمل را سزارین نامیدند ولی نه بادیده یقین . چون درآن ایام معمولاً موقعی به این عمل اقدام می کردند که مادر سرِ زا فوت کرده و برای ازدیادجمعیت نوزادرا با این عمل زنده به دنیا می آور...

کیش مهر

منتشرشده در فرهنگ
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 08:07

پیشگفتار مترجم
گاهی از دوستان مسیحی می پرسم دین پیش از مسیحیت دراروپا چه بوده است ؟ غالباً می گویند نمی دانیم . عده ای پس از دوسه روز می گویند : پاگانیسم . درهیچ مأخذی تعریف قابل قبولی از پاگان و پاگانیسم نمی توان یافت ، جز اینکه به هردینی غیر از ادیان یکتاپرستی «پاگانیسم» اطلاق می شود. به عقیده زنده یاد ذبیح بهروز ، ریشه وا...

ایبولا

منتشرشده در علم و تکنولوژی
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 00:00
* ایبولا بیماری مُسری بسیار خطرناکی است که با میزان مرگ ومیر بالائی همراه است . دورۀ نهفتگی یا کمون این بیماری از آغاز تا زمانی که بیمار به تخستین علائم ابتلای به آن پی می برد بین 2 تا 21 روزطول می کشد . اما بطور متوسط بین 6 تا 10 روز است .
* ویروس ایبولا از طریق تنفس ، از راه دهان یا از بریدگی روی پوست بدن فرد سالم بهنگام دست زدن به خون یا بز...

اردشیرزاهدی

منتشرشده در جامعه
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 00:00
دانشگاه ایالتی یوتا دراوایل سال 2015 دریک مراسم رسمی نام سفیر کبیر اردشیر زاهدی را بر یکی از تالارهای این دانشگاه خواهد گذاشت
آقای زاهدی در سالهای 1940 دانشجوی این دانشگاه بود . تاکنون بسیاری از دانشگاه های آمریکا و کشورهای دیگر به آقای زاهدی بخاطر نقش ارزنده ای که درسیاست جهانی برعهده داشته است دکترای افتخاری در حقوق ، سیاست و روابط بین المل...