پنج شنبه, 28 دی 1396

سزارین یا رستم زائی

منتشرشده در علم و تکنولوژی
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 00:00
سزارین یا رستم زائی نوعی عمل جراحی است که جدارشکم و زهدان را برای تولد نوزاد باز می کنند. وجه تسمیه : *روایت است که چون ژولیوس سزار امپراتورروم بدین سان زاده شده است این عمل را سزارین نامیدند ولی نه بادیده یقین . چون درآن ایام معمولاً موقعی به این عمل اقدام می کردند که مادر سرِ زا فوت کرده و برای ازدیادجمعیت نوزادرا با این عمل زنده به دنیا می آور...