جمعه, 04 بهمن 1398

سیاست (2)

Yemen

نوشته شده توسط شنبه, 05 اسفند 1396 18:09

مروری بر کتاب یمن

 

هرروز‭ ‬صدها‭ ‬خبر‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬گير‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬شنويم‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬مارا‭ ‬ناراحت‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬خوشحال‭ .‬گاهي‭ ‬نيز‭ ‬خبرهايي‭ ‬مي‭ ‬شنويم‭ ‬ويا‭ ‬مي‭ ‬خوانيم‭ ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬هيچ‭ ‬واكنشي‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬اينكه‭  ‬احساسات‭  ‬وعاطفه‭ ‬مارا‭ ‬برانگيزداز‭ ‬كنارش‭ ‬مي‭ ‬گذريم‭. ‬اما‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬رويدادهاي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭  ‬آشنايند‭ ‬خبررا‭  ‬بررسي‭ ‬مي‭ ‬كنند‭. ‬همه‭ ‬جوانب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬سنجند‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اينكه‭  ‬احساساتشان‭ ‬برانگيخته‭ ‬شود‭ ‬ويا‭ ‬بدون‭ ‬اينكه‭ ‬بي‭ ‬تفاوت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بگذرند‭.  ‬پشت‭ ‬وروي‭ ‬خبر‭ ‬را‭  ‬بادقت‭  ‬بررسي‭ ‬مي‭ ‬كنندو‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نتيجه‭ ‬گيري‭ ‬احساسات‭ ‬خودرا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬خبر‭ ‬ابراز‭ ‬مي‭ ‬دارند‭.‬اكنون‭ ‬مدتهاست‭ ‬در‭ ‬يمن‭ ‬جنگي‭ ‬برمردم‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬تحميل‭ ‬شده‭ ‬است‭ . ‬دوكشور‭ ‬ديگر‭  ‬باهم‭ ‬اختلاف‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬تسويه‭ ‬حساب‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬نظامي‭  ‬ميداني‭ ‬به‭ ‬وسعت‭ ‬يمن‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬كرده‭ ‬اند‭.  ‬رسانه‭ ‬هاي‭ ‬جهان‭ ‬آنقدر‭ ‬دربرابر‭ ‬بدبختي‭ ‬هاي‭ ‬مردم‭ ‬يمن‭ ‬سكوت‭ ‬كردند‭  ‬تا‭ ‬عمق‭ ‬فاجعه‭ ‬سرانجام‭ ‬آنهارا‭ ‬مجبور‭ ‬كرد‭ ‬گاهي‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬اي‭ ‬بكنند‭. ‬از‭ ‬آسمان‭  ‬موشكها‭ ‬برروي‭ ‬خانه‭ ‬مردم‭ ‬يمن‭ ‬مي‭ ‬افتد‭ ‬و‭ ‬كودك‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬پير‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬كُشد‭.  ‬اززمين‭  ‬انواع‭ ‬بيماريهاي‭ ‬عفوني‭ ‬مردم‭ ‬را‭  ‬ازپاي‭ ‬در‭ ‬مي‭ ‬آورد‭ . ‬و‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هفت‭ ‬ميليون‭ ‬نفر‭ (‬خوب‭ ‬دقت‭ ‬كنيد‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬7‭ ‬ميليون‭ ‬نفر‭)‬با‭ ‬قحطي‭ ‬وگرسنگي‭ ‬دست‭ ‬وپنجه‭ ‬نرم‭ ‬مي‭ ‬كنند‭. ‬همسايگان‭ ‬يمن‭ ‬كوچكترين‭ ‬واكنشي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬كودكان‭ ‬و‭ ‬كهنسالاني‭ ‬كه‭ ‬هرروز‭ ‬براثر‭ ‬گرسنگي‭ ‬و‭  ‬بيماري‭ ‬جان‭ ‬مي‭ ‬دهند‭  ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬نمي‭ ‬دهند‭. ‬اما‭ ‬درگوشه‭ ‬امني‭ ‬از‭ ‬اروپا‭ ‬كه‭ ‬شهر‭ ‬مونترو‭ ‬نام‭ ‬دارد‭  ‬سياست‭ ‬مداري‭ ‬زندگي‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تجزيه‭ ‬وتحليل‭  ‬خبرمي‭ ‬پردازد‭  ‬و‭ ‬به‭ ‬عمق‭ ‬فاجعه‭ ‬پي‭ ‬ميبرد‭. ‬و‭ ‬نمي‭ ‬تواند‭  ‬ساكت‭ ‬بنشيند‭. ‬زندگي‭ ‬آرام‭ ‬و‭  ‬راحت‭ ‬خودرا‭  ‬صرف‭ ‬غمخواري‭  ‬مردان‭ ‬وزنان‭ ‬وكودكاني‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬نزديكي‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬ندارد‭. ‬اما‭ ‬آنهارا‭ ‬مي‭ ‬شناسد‭. ‬آنها‭  ‬انسانهايي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬ناخواسته‭  ‬بايد‭ ‬خرابيهاي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬عزيزان‭ ‬خودرا‭ ‬قرباني‭ ‬قدرت‭ ‬طلبي‭ ‬هاي‭ ‬رهبراني‭ ‬سنگدل‭  ‬كنند‭. ‬با‭ ‬اينهمه‭ ‬آنها‭ ‬اورا‭ ‬نمي‭ ‬شناسند‭  ‬ونمي‭ ‬دانند‭ ‬كه‭ ‬اسمش‭ ‬‮«‬‭ ‬اردشيرزاهدي‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬اينكه‭ ‬دردورنج‭ ‬آنهارا‭ ‬بگوش‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬برساند‭ ‬ماههاست‭  ‬فعاليت‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬اينكه‭ ‬اورا‭ ‬بشناسند‭ ‬يا‭ ‬نشناسند‭ ‬برايش‭ ‬مهم‭ ‬نيست‭. ‬او‭ ‬براي‭ ‬حرمت‭ ‬انسانها‭ ‬تلاش‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬اوبراي‭ ‬ازبين‭ ‬بردن‭ ‬تبعيض‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬عدالتي‭ ‬ها‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬خودرا‭ ‬ناديده‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭..‬او‭ ‬در‭ ‬روزهاي‭ ‬اخير‭ ‬با‭ ‬صرف‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬تحمل‭ ‬هزينه‭ ‬زياد‭ ‬همه‭ ‬اسنادوگزارشهايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬درباره‭ ‬جنگ‭ ‬يمن‭  ‬بدستش‭ ‬رسيده‭ ‬دريك‭ ‬كتاب‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬انتشارات‭  ‬آيبكس‭ ‬در‭ ‬بتسداي‭ ‬مريلند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬238‭ ‬صفحه‭ ‬منتشر‭ ‬كرده‭ ‬است‭ .‬

سفير‭ ‬سابق‭ ‬ايران‭ ‬درواشنگتن‭   ‬جناب‭ ‬زاهدي‭  ‬شعري‭ ‬از‭ ‬دانيل‭ ‬استيون‭ ‬مسكويتز‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آوريل‭ ‬2016‭ ‬نوشته‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬نخستين‭  ‬صفحه‭ ‬كتاب‭ ‬آورده‭ ‬است‭:‬

‮«‬‭ ‬زماني،‭ ‬ويتنام‭ ‬را‭ ‬بمباران‭ ‬ميكرديم‭ ‬و‭ ‬مي‭ ‬گفتيم‭ :‬

باكمونيزم‭ ‬مي‭ ‬جنگيم‭ .‬

اما‭ ‬دروغ‭ ‬مي‭ ‬گفتيم‭ .‬

مردم‭ ‬بيگناه‭ ‬را‭  ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬آسيا‭ ‬كشتيم‭  . ‬زيرا‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬سودآوربود‭.‬

و‭ ‬بخاطر‭  ‬بي‭ ‬تفاوتي‭ ‬،‭ ‬بيشتر‭ ‬آمريكائي‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬ويتنام‭ ‬شناخت‭ ‬زيادي‭ ‬نداشتند‭.‬

اكنون‭ ‬،‭ ‬مي‭ ‬گوئيم‭ ‬‮«‬‭ ‬باتروريسم‭ ‬مي‭ ‬جنگيم‭ ‬‮»‬‭. ‬اما‭ ‬عربستان‭ ‬سعودي‭ ‬را‭ ‬مسلح‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭ ‬،‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬بيگناه‭ ‬يمن‭ ‬را‭  ‬قتل‭ ‬عام‭ ‬كند‭. ‬يمن‭ ‬براي‭ ‬بيشتر‭ ‬آمريكائي‭ ‬ها‭ ‬وجود‭  ‬ندارد‭. ‬يمن‭ ‬جائي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬شناختي‭ ‬ازآن‭ ‬نداريم‭ . ‬بنابراين‭  ‬كشتن‭ ‬مردم‭ ‬بيگناه‭ ‬آنجا‭  ‬بحران‭ ‬تلقي‭ ‬نمي‭ ‬شود‭ . ‬آنها‭ ‬كشته‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬نه‭ ‬بخاطر‭ ‬اينكه‭  ‬بيشتر‭ ‬مردم‭  ‬آن‭ ‬سرزمين‭ ‬جنگ‭ ‬طلب‭ ‬هستند‭. ‬آنها‭ ‬اصلاً‭  ‬نمي‭ ‬دانند‭ ‬در‭ ‬كشورشان‭ ‬چه‭ ‬مي‭ ‬گذرد‭.‬

دانيل‭  ‬استيون‭  ‬مسكويتز‭ -‬آوريل‭ ‬2016‮»‬

و‭ ‬در‭ ‬مقدمه‭ ‬كتاب‭ ‬،‭  ‬وزير‭ ‬سابق‭ ‬امورخارجه‭ ‬ايران‭ ‬مي‭ ‬نويسد‭: ‬اكنون‭  ‬دنيا‭  ‬شاهد‭ ‬گذشت‭  ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يكهزارروز‭ ‬سياه‭ ‬از‭ ‬جنگي‭ ‬شرم‭ ‬آور‭ ‬وهراسناك‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬معاصر‭ ‬،غير‭ ‬انساني‭ ‬ترين‭ ‬،‭ ‬نابرابرترين‭  ‬و‭  ‬غير‭ ‬ضروري‭ ‬ترين‭ ‬جنگ‭ ‬بشمار‭ ‬ميرود‭  ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬‮«‬‭ ‬بزرگترين‭ ‬فاجعه‭ ‬ا‭ ‬نساني‭ ‬‮»‬‭ ‬ناميده‭ ‬است‭ .‬

اعدادوارقام‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬واژه‭ ‬اي‭ ‬گوياترند‭: ‬جنگ‭ ‬دريمن‭ ‬تا‭ ‬كنون‭  ‬بيش‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬هزار‭ ‬كشته‭ ‬برجاي‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬ميليونها‭ ‬نفررا‭ ‬بي‭ ‬خانمان‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬‭. ‬300‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭  ‬در

‭ ‬محاصره‭ ‬اند‭.  ‬50‭ ‬هزارنفر‭ ‬براثر‭ ‬گرسنگي‭ ‬وقحطي،‭ ‬كمبود‭ ‬دارو‭ ‬و‭ ‬بيماريهاي‭ ‬مسري‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬جنگ‭  ‬جان‭ ‬باخته‭ ‬اند‭. ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬نفر‭- ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬آنها‭  ‬كودكان‭ ‬

بيگناهي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬سالهاي‭ ‬حساس‭ ‬آغازين‭ ‬زندگي‭ ‬خودرا‭ ‬مي‭ ‬گذرانند‭- ‬قرباني‭ ‬وبا‭ ‬،‭ ‬ديفتري‭ ‬،‭ ‬يا‭ ‬بيماريهاي‭ ‬ديگر‭ ‬كه‭ ‬ازراه‭ ‬آبهاي‭ ‬آلوده‭  ‬به‭ ‬آنها‭ ‬سرايت‭ ‬كرده‭  ‬شده‭  ‬اند‭.‬در‭ ‬هر‭ ‬پنج‭ ‬تا‭ ‬ده‭ ‬دقيقه‭  ‬يك‭ ‬كودك‭  ‬ديگر‭ ‬مي‭ ‬ميرد‭.. ‬اين‭ ‬جنگ‭ ‬ظالمانه‭  ‬بيش‭ ‬از‭ ‬7‭ ‬ميليون‭ ‬نفررا‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطر‭ ‬جان‭ ‬باختن‭ ‬براثر‭ ‬قحطي‭ ‬قرارداده‭ ‬است‭ .... ‬

اما‭ ‬اين‭ ‬جنگ‭ ‬وحشيانه‭ ‬به‭ ‬پركردن‭ ‬جيب‭ ‬هاي‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭  ‬ودلالان‭ ‬سلاح‭ ‬هاي‭ ‬كشتارجمعي‭ ‬ادامه‭ ‬مي‭ ‬دهد‭. ‬موشكهاي‭ ‬بالستيك‭ ‬و‭ ‬ماشين‭ ‬هاي‭ ‬جنگي‭  ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬هوائي‭ ‬عربستان‭ ‬سعودي‭  ‬بيش‭ ‬از‭ ‬6‭/‬4‭ ‬ميليارد‭  ‬پوند‭  ‬انگليس‭ ‬به‭ ‬جيب‭ ‬شركتهاي‭ ‬بريتانيايي‭ ‬واريز‭ ‬كرده‭ ‬است‭  ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬115‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭  ‬به‭ ‬رقباي‭ ‬آمريكائي‭ ‬آنها‭  ‬رسيده‭ ‬است‭ . ‬يمن،‭ ‬كشوري‭ ‬كه‭ ‬تقريباً‭ ‬تخريب‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬بي‭ ‬گناه‭ ‬اين‭ ‬فقيرترين‭ ‬ملت‭ ‬جهان‭ ‬وجدان‭ ‬جنايتكاران‭   ‬را‭ ‬دچار‭ ‬عذاب‭ ‬نمي‭ ‬كند‭.‬

تنها‭  ‬درروز‭ ‬هاي‭ ‬اخير‭  ‬،‭ ‬پس‭ ‬از‭  ‬مدتها‭ ‬سكوت‭ ‬،‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬شخصيت‭ ‬ها‭ ‬صداي‭ ‬خودرا‭ ‬عليه‭  ‬اين‭ ‬قتل‭ ‬عام‭ ‬وخونريزي‭ ‬بلند‭ ‬كردندابتدا‭ ‬از‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬و‭ ‬رسانه‭ ‬هاي‭ ‬فرانسوي‭ ‬،‭ ‬ديپلماتهاي‭ ‬اروپائي‭ ‬و‭ ‬نمايندگان‭ ‬مجلس‭ ‬عوام‭  ‬وچند‭ ‬سناتور‭ ‬و‭ ‬اعضاي‭ ‬كنگره‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬مهمتر‭ ‬از‭ ‬همه

‭ ‬سازمانهاي‭ ‬جهاني‭ ‬نظير‭  ‬عفو‭ ‬بين‭ ‬الملل‭ ‬سازمان‭  ‬حقوق‭ ‬بشروشوراي‭ ‬امنيت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬آغازشد‭.  ‬پايمردي‭ ‬و‭  ‬باور‭ ‬آنها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬چشم‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬بازكرد‭ ‬و‭ ‬عقيده‭ ‬جهانيان‭ ‬و‭  ‬كوششهاي‭ ‬انساندوستانه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬يمن‭ ‬مي‭ ‬گذردرا‭  ‬بسيج‭ ‬كرد‭.‬

آنچه‭ ‬درپي‭ ‬مي‭ ‬آيد‭ ‬پژواك‭  ‬فروتنانه‭ ‬اي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬وقايع‭ ‬است‭ . ‬اميدوارم‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬سهم‭ ‬خودرا‭ ‬براي‭ ‬كامل‭ ‬تر‭ ‬كردن‭  ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬بعنوان‭ ‬سندي‭  ‬از‭ ‬زمان‭ ‬حاضر‭ ‬باقي‭ ‬بماند‭  ‬ادا‭ ‬كنيد‭. ‬شايد‭ ‬اين‭ ‬خدمت‭ ‬بتواند‭ ‬مسئولين‭ ‬را‭ ‬تكان‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬بيدار‭ ‬كند‭  ‬تا‭ ‬اين‭ ‬وحشي‭ ‬گري‭ ‬و‭ ‬ظلم‭ ‬وستم‭ ‬را‭  ‬متوقف‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬شاهد‭ ‬ظهور‭ ‬مجدد‭ ‬آ‭ ‬ن‭ ‬نباشيم‭ .‬

بيائيد‭ ‬اميدوار‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬دستهاي‭ ‬خودرا‭ ‬بدعا‭ ‬بلند‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬سال‭ ‬بازگشت‭  ‬به‭ ‬خرد‭ ‬و‭  ‬مسئوليتهاي‭ ‬انساني‭ ‬باشد‭. ‬

اردشيرزاهدي‭  ‬

مونترو‭  ‬ژانويه‭ ‬2018»

كتاب‭ ‬شامل‭ ‬سه‭ ‬فصل‭ ‬است‭ : ‬فصل‭ ‬اول‭  ‬به‭ ‬‮«‬يمن‭ ‬و‭ ‬سازمانهاي‭ ‬جهاني‮»‬‭  ‬اختصاص‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬مذاكرات‭ ‬شوراي‭ ‬امنيت‭ ‬،‭ ‬گزارش‭  ‬عفو‭ ‬بين‭ ‬الملل‭  ‬درباره‭ ‬يمن‭ ‬درسالهاي‭ ‬2016‭ ‬و2017‭ ‬،‭ ‬ديده‭ ‬بان‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬درسال‭ ‬2017را‭ ‬بازتاب‭ ‬مي‭ ‬دهد‭.‬وآنگاه‭ ‬به‭ ‬تفصيل‭  ‬به‭  ‬فعاليت‭ ‬شخصيت‭ ‬ها‭ ‬درباره‭ ‬يمن‭ ‬مي‭ ‬پردازد‭. ‬

فصل‭ ‬دوم‭  ‬به‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬گزارش‭ ‬هاي‭  ‬مطبوعات‭ ‬و‭ ‬تلويزيون‭ ‬هاي‭ ‬جهان‭  ‬درباره‭ ‬جنگ‭ ‬يمن‭  ‬اختصاص‭ ‬دارد‭.. ‬دراين‭ ‬بخش‭ ‬تصاويري‭ ‬تكان‭ ‬دهنده‭ ‬از‭ ‬اوضاع‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬مردم‭ ‬يمن‭  ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬نوشته‭ ‬اي‭ ‬گوياتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬گيري‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬عربستان‭ ‬سعودي‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬كشورهاي‭ ‬درگير‭ ‬دراين‭ ‬جنگ‭  ‬مرتكب‭ ‬جنايات‭ ‬جنگي‭ ‬مي‭ ‬شوند‭. ‬دربخشي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬فصل‭ ‬اشاره‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬فاجعه‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬دريمن‭  ‬روي‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬سيل‭ ‬و‭ ‬توفان‭ ‬در‭ ‬تكزاس‭  ‬آمريكا‭ ‬برجاي‭ ‬گذاشت‭ ‬به‭ ‬مراتب‭  ‬دلخراش‭ ‬تراست‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬رسانه‭ ‬هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬چندين‭ ‬روز‭ ‬درباره‭ ‬توفان‭ ‬تكزاس‭ ‬خبر‭ ‬پخش‭ ‬كردند‭  ‬دريغ‭ ‬از‭ ‬اشاره‭ ‬اي‭ ‬درباره‭ ‬ي‭ ‬فاجعه‭ ‬ي‭ ‬يمن‭ . ‬بخش‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬فصل‭ ‬اختصاص‭ ‬به‭ ‬دخالت‭ ‬ايران‭ ‬دراين‭ ‬جنگ‭ ‬دارد‭.  ‬از‭ ‬حمايت‭ ‬وكمك‭ ‬هاي‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬حوثي‭ ‬هاي‭ ‬يمن‭  ‬خبرهاي‭ ‬زيادي‭ ‬خوانده‭ ‬وشنيده‭ ‬ايم‭ .‬دراين‭ ‬مجموعه‭ ‬هم‭ ‬اشاراتي‭ ‬دراين‭ ‬باره‭ ‬وجوددارد‭.‬بااينهمه‭ ‬به‭ ‬درستي‭ ‬نقش‭ ‬عربستان‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬جنگ‭  ‬تحميل‭ ‬شده‭ ‬برمردم‭ ‬يمن‭  ‬بيشتروپررنگ‭ ‬تر‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ .‬

از‭ ‬سيدحسين‭ ‬موسويان‭ ‬استاد‭ ‬علوم‭ ‬سياسي‭ ‬در‭  ‬دانشگاه‭ ‬پرينستون‭  ‬مقاله‭ ‬اي‭  ‬دراين‭ ‬مجموعه‭ ‬گنجانده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬موسويان‭ ‬مي‭ ‬نويسد‭: ‬دست‭ ‬كم‭ ‬مرگ‭  ‬يكهزار‭ ‬يمني‭  ‬ازجمله‭ ‬115‭ ‬كودك‭  ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از3500‭ ‬زخمي‭ ‬نتيجه‭ ‬حمله‭ ‬نظامي‭  ‬نيروهاي‭ ‬تحت‭ ‬رهبري‭ ‬عربستان‭ ‬به‭ ‬يمن‭ ‬است‭ . ‬

شكي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬را‭ ‬آقاي‭ ‬موسويان‭ ‬چندماه‭ ‬قبل‭ ‬نوشته‭ ‬است‭ ‬وگرنه‭ ‬امروز‭ ‬تعداد‭ ‬كشته‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬زخمي‭ ‬ها‭ ‬بمراتب‭ ‬بيش‭ ‬ازاين‭ ‬است‭ .‬

موسويان‭ ‬درادامه‭ ‬مي‭ ‬نويسد‭:  ‬‮«‬‭ ‬حوثي‭ ‬هاكه‭ ‬خودرا‭ ‬انصارالله‭ ‬مي‭ ‬نامند‭ ‬عضو‭ ‬فرقه‭  ‬زيدي‭  ‬يكي‭ ‬از‭ ‬فرقه‭ ‬هاي‭ ‬اسلام‭ ‬شيعه‭  ‬هستند‭ . ‬درمقايسه‭ ‬با‭ ‬جمعيت‭ ‬يمن‭ ‬زيدي‭ ‬ها‭  ‬40‭ ‬درصد‭ ‬جمعيت‭ ‬يمن‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‭ ‬دهند‭. ‬يمن‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يكهزارسال‭ ‬،‭ ‬تا‭ ‬1962‭  ‬تحت‭ ‬حكومت‭ ‬امام‭ ‬هاي‭  ‬زيدي‭ ‬بود‭.‬اما‭ ‬افسران‭ ‬ارتش‭ ‬درسال‭ ‬1962‭  ‬عليه‭ ‬دولتِ‭ ‬امام‭  ‬زيدي،‭ ‬كودتا‭ ‬كردند‭ ‬ودرتلاش‭ ‬بودند‭ ‬سيستم‭ ‬جمهوري‭  ‬دريمن‭ ‬تشكيل‭ ‬دهند‭ .‬نيروهاي‭ ‬خارجي‭ ‬بويژه‭ ‬مصري‭  ‬در‭ ‬زمان‭ ‬رياست‭ ‬جمهوري‭ ‬جمال‭ ‬عبدالناصر‭  ‬جنگ‭ ‬داخلي‭ ‬خونيني‭ ‬را‭ ‬دريمن‭ ‬براه‭ ‬انداختند‭.‬دراين‭ ‬زمان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬70‭ ‬هزار‭ ‬نيروي‭  ‬مصري‭ ‬دريمن‭ ‬پياده‭ ‬شدند‭  ‬و‭ ‬با‭ ‬براه‭ ‬انداختن‭ ‬جنگ‭ ‬داخلي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬هزار‭ ‬يمني‭ ‬را‭ ‬كشتند‭. ‬سرانجام‭  ‬عربستان‭ ‬سعودي‭  ‬به‭ ‬بازگشت‭ ‬امام‭ ‬زيدي‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رضايت‭ ‬داد‭. ‬اما‭  ‬اين‭ ‬جنگ‭ ‬داخلي‭  ‬به‭ ‬تجزيه‭ ‬يمن‭ ‬منجرشد‭.‬درقسمت‭ ‬شمال‭ ‬جمهوري‭ ‬يمن‭ ‬ودرقسمت‭ ‬جنوب‭  ‬دولت‭ ‬كمونيستي‭  ‬مجزايي‭  ‬بوجود‭ ‬آمد‭. ‬عليرغم‭ ‬پيروزي‭  ‬افسران‭ ‬جمهوري‭ ‬خواه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬حمايت‭ ‬مصر‭  ‬برخوردار‭ ‬بودند‭  ‬عربستان‭  ‬سعودي‭ ‬هنوز‭ ‬براي‭ ‬همكاري‭ ‬دولت‭ ‬جديد‭ ‬يمن‭ ‬شمالي‭ ‬و‭ ‬آوردن‭ ‬آن‭  ‬تحت‭ ‬نفوذ‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدي‭ ‬تلاش‭ ‬مي‭ ‬كرد‭.‬

چندين‭ ‬سال‭  ‬مرد‭ ‬قدرتمند‭ ‬ي‭ ‬بنام‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬با‭ ‬پشتيباني‭ ‬عربستان‭ ‬سعودي‭  ‬بريمن‭ ‬شمالي‭ ‬حكومت‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬دويمن‭ ‬بارديگر‭ ‬متحد‭ ‬شدندو‭ ‬دولت‭ ‬واحدي‭ ‬در‭ ‬قسمتهاي‭ ‬بهم‭ ‬پيوسته‭ ‬يمن‭ ‬تشكيل‭ ‬شد‭. ‬باآنكه‭ ‬خود‭ ‬صالح‭ ‬زيدي‭ ‬بود‭  ‬اما‭ ‬دست‭ ‬به‭  ‬محاكمه‭ ‬زيدي‭ ‬ها‭ ‬زد‭ . ‬

صالح‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬ايران‭ ‬وعراق‭ ‬از‭ ‬صدام‭ ‬حمايت‭ ‬مي‭ ‬كرد‭. ‬درسال‭ ‬2003‭ ‬كه‭  ‬نيروهاي‭ ‬تحت‭ ‬رهبري‭ ‬آمريكا‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬كردند‭  ‬يمن‭ ‬پناهگاه‭ ‬رهبران‭ ‬بعثي‭ ‬شد‭.‬بطوريكه‭ ‬نام‭ ‬مستعاري‭ ‬براي‭ ‬صالح‭ ‬برگزيده‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اورا‭ ‬صدام‭ ‬صغير‭  ‬يا‭ ‬صدام‭ ‬كوچك‭  ‬مي‭ ‬ناميدند‭.‬پس‭ ‬از‭ ‬34‭ ‬سال‭  ‬درسال‭ ‬2012‭ ‬صالح‭ ‬از‭ ‬حكومت‭ ‬خلع‭ ‬شدو‭ ‬طبق‭ ‬قراردادي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬شوراي‭ ‬همكاري‭  ‬خليج‭ ‬فارس‭ ‬امضاء‭ ‬كرد‭  ‬متعهد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬حكومت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معاون‭ ‬خود‭  ‬عَبِد‭ ‬ربُه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬بسپارد‭. ‬درهمين‭ ‬زمان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬

‭ ‬تظاهرات‭ ‬باالهام‭ ‬از‭ ‬بهار‭ ‬عربي‭  ‬به‭ ‬اوج‭ ‬خود‭ ‬رسيده‭ ‬بود‭.‬‮»‬‭ ‬موسويان‭ ‬درادامه‭ ‬مي‭ ‬نويسد‭:‬‮«‬اين‭ ‬اولين‭ ‬و‭ ‬مهمترين‭ ‬جنگ‭ ‬داخلي‭ ‬يمن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬عربستان‭ ‬سعودي‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬هاي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬غيرمستقيم‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬درآن‭  ‬مداخله‭ ‬مي‭ ‬كنند‭.‬

علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬ايران‭  ‬بطور‭ ‬مستقيم‭ ‬در‭ ‬يمن‭ ‬دخالت‭ ‬مي‭ ‬كند‭- ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬سياستگذاران‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬اذعان‭ ‬كرده‭ ‬اند‭- ‬اما‭ ‬نقش‭ ‬ايران‭ ‬بيشتر‭ ‬دفاعي‭ ‬است‭ .  ‬همچنين‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬توانايي‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬تأثيرگذاري‭ ‬بر‭ ‬وقايع‭ ‬يمن‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬قاطع‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬شرايطي‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‮»‬

نويسنده‭ ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬ازفصل‭ ‬دوم‭ ‬آقاي‭ ‬موسويان‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬ديپلماتهاي‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درنتيجه‭ ‬گناهان‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬را‭ ‬ناديده‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬ادعا‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬نقش‭ ‬دفاعي‭ ‬را‭ ‬بازي‭ ‬مي‭ ‬كند‭..‬ولي‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬ايران‭ ‬هم‭ ‬دراين‭ ‬كشتارهاخواسته‭ ‬يا‭ ‬ناخواسته‭ ‬مقصراست‭.‬

وفصل‭ ‬سوم‭ ‬كتاب‭ ‬به‭ ‬تصاوير‭  ‬تكان‭ ‬دهنده‭ ‬ازاين‭ ‬جنگ‭ ‬خونبار‭ ‬و‭ ‬خلاف‭ ‬انسانيت‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭.  ‬و‭ ‬با‭ ‬شعري‭  ‬از‭ ‬سمر‭ ‬المونت‭ ‬پايان‭ ‬مي‭ ‬پذيرد‭. ‬

براي‭ ‬آگاه‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬اوضاع‭ ‬يمن‭ ‬خواندن‭ ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬را‭ ‬بشما‭ ‬توصيه‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭ . ‬درصورت‭ ‬تمايل‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬نسخه‭ ‬اي‭ ‬ازاين‭ ‬كتاب‭ ‬با‭ ‬شركت‭ ‬آيبكس‭ ‬با‭ ‬تلفن‭ :‬

8188-718-‭    ‬301‭ ‬تماس‭ ‬بگيريد

براي‭ ‬دريافت‭ ‬نسخه‭ ‬ديجيتال‭ ‬رايگان‭ ‬آن‭  ‬با‭  ‬ايميل‭ ‬‮«‬آزادي‮»‬‭ ‬تماس‭ ‬بگيريد‭.‬

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

‭ ‬

 

booklet

نوشته شده توسط دوشنبه, 23 آذر 1394 18:55