مجله آزادی

آزادی ، ماهنامه ای با رویکرد اجتماعی ، ادبی و هنری می باشد و تنها مجله فارسی زبان خارج از کشور است که به صورت تمام رنگی و بدون آگهی منتشر می شود. این مجله فقط از طریق اشتراک قابل دسترس است و تک فروشی ندارد

Image
Image

آرشیو 2024

Filename Size
An Adobe Acrobat file 169 2.88 MB
An Adobe Acrobat file 170 2.78 MB
An Adobe Acrobat file 171 2.84 MB
An Adobe Acrobat file 172 2.9 MB
An Adobe Acrobat file 173 2.76 MB

آرشیو 2023

Filename Size
An Adobe Acrobat file 156 2.91 MB
An Adobe Acrobat file 157 2.52 MB
An Adobe Acrobat file 158 2.98 MB
An Adobe Acrobat file 159 3.24 MB
An Adobe Acrobat file 160 3.2 MB
An Adobe Acrobat file 161 3.29 MB
An Adobe Acrobat file 162 3.05 MB
An Adobe Acrobat file 163 3.34 MB
An Adobe Acrobat file 164 2.82 MB
An Adobe Acrobat file 165 2.37 MB
An Adobe Acrobat file 166 2.77 MB
An Adobe Acrobat file 167 2.87 MB
An Adobe Acrobat file 168 2.77 MB

درباره ما

رسانه گروهی پارس سازمانی است که در سال 1991 در ایالت ماساچوست آمریکا تاسیس شده است.این رسانه فعالیت خود را با تهیه برنامه های تلوزیونی آغاز نمود و پس از یک سال ، پخش برنامه های رادیویی 24 ساعته را شروع کرد که به مدت 27 سال ادامه یافت . با تعطیل شدن رادیو در ادامه به انتشار مجله آزادی پرداخت که از سال 2010 تا کنون ادامه یافته است. از دیگر فعالیتهای رسانه گروهی پارس چاپ کتاب به زبان فارسی می باشد